Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.
Firma LONSTYLE, prevádzkovateľ internetového obchodu www.lonstyle.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodin zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu lonstyle1997@gmail.com

4. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci email. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametry výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou, poštovné a balné účtujeme pri objednávke do 30EUR symbolických 1,9 EUR. Pri objednávke vyššej ako 30 EUR je poštovné automaticky ZDARMA.
Je možnosť zrýchlenej dopravy prostredníctvom kuriéra GLS, kde účtujeme poštovné 2,90 EUR
Podmienky prepravy
• platba za tovar prebieha pri preberaní doberky na pošte, alebo pri preberaní od kuriéra
postup pri preberaní zásielky:
Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou.
v prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať.
Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemúsí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to , ab y ste obal a vnútorné výplne rozbalovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejaku dobu uschovajte.

5. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je do 2-3 pracovných dní , závisí to od doručovacej lehoty Slovenskej poštu. Pri kuriérovi GLS je to 24 hodín. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátena kúpna cena:
• kontaktujte nás na tel. čísle 0905312301 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru;
• tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe;
• náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník, len ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.
• peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru;
• v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, a to hlavne, že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
7. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA
Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Informácie o najbližšom servisnom stredisku Vám poskytneme telefonicky alebo emailom.
Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) nesprávnym použitím výrobku;
b) nesprávnym skladovaním.

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

1. informujte nás o reklamácii telefonicky na čísle 0905312301, mailom alebo písomne na adrese LONSTYLE, Písecká 4, 990 01 Veľký Krtíš
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu. V prípade väčšieho tovaru je možné telefonicky dohodnúť zvoz prepravnou spoločnosťou
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom lonstyle1997@gmail.com
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info